HOUSER V OBRAZECH
Přednastavená úvodní obrazovka www.webnemo.cz (stejná funkce jako domovská stránka v kterémkoliv prohlížeči) - stránku lze změnit.
Hlavní práce nad nabídkami pracují pod www.sreality.cz - lze zapsat do příkazového řádku, nebo klik na levé horní okno (zelený rám s vnitřním nápisem HOUSER)
  ÚVODNÍ OBRAZOVKA
Označením nemovitosti pravou myší se provádí výběr (vybrané nemovitosti zeleně), v levé části obrazovky se zobrazí menu pro práci s výběrem nemovitostí:  TISK, výběr všech, odebrání všech z výběru, analýza dat
  VÝPIS NEMOVITOSTÍ
  VÝPIS NEMOVITOSTÍ - TISK SESTAVY
WYSIWYG Web Builder
Viz předchozí - po výběru nemovitostí je z levého menu vyvolán náhled tisku - možnost výstupu na tiskárnu, tisk jako PDF apod
  DETAIL NEMOVITOSTI
Viz předchozí - po stisku tlačítka TISK v menu na levé straně se zobrazí náhled tisku  detail nemovitosti - vlevo náhled listů, vpravo detail vybraného listu. Opět platí vše co pro tisk sestavy nemovitostí (TISK, PDF ...). Na dalším obrázku náhled se zvětšením hlavičky inzerátu.
Po rozkliknutí detailu nemovitosti (na srealitách standardně) se na levé straně obrazovky zobrazí menu s nabídkou funkcí pro detail zakázky : TISK (viz další) , clipboard (práce s texty inzerátu a jejich ukládání do clipboardu)  a DATABÁZE (ukládání nabídky do databáze).
  DETAIL NEMOVITOSTI - TISK
U detailu nemovitosti - v levém menu stisk tlačítka DATABÁZE - zobrazí se karta nemovitosti. pro uložení do databáze je nutno zapsat údaje minimálně:
* lokalizace nemovitosti (minimálně město, ideálně včetně ulice)
* typ obchodu (prodej, pronájem, ...)
* typ nemovitosti (RD, byt, komerce)
Bez těchto základních údajů nelze nemovitost do databáze uložit. Další vlastnosti ukládané na kartě (volitelně): cena, lokalizace podle kú, UP, OP, ZP, pozemek, vlastní poznámky, ČP, pozice GPS ....
  KARTA NEMOVITOSTI  (databáze)
V případě, že při prohlíšení nabídek srealit narazíte na nemovitost, která je již uložena v databázi, zobrazí se v levé horní části obrazovky informační okno s údaji o nemovitosti z databáze: poslední zapsaná cena, jak dlouho je nemovitost sledována (od doby uložení v db), průběh ceny v čase apod. Z tohoto okna lze vstoupit do karty nemovitosti, popř pouze zaznamenat v databázi aktuální cenu.
   REKAPITULAČNÍ KARTA NEMOVITOSTI
Ikona vpravo nahoře (u tlačítka pro ukončení programu) - možnost výběru nemovitostí podle typu obchodu, typu nemovitosti, data, lokality ....
Možnost tisku detailu zvolené nemovitosti, vstup do karty nemovitosti, kontrola existence nemovitosti na srealitách ...
  ARCHIV NEMOVITOSTÍ
Funkce vyžaduje externí vzorek databáze. Po načtení databázového zudroje dat lze zobrazit četnost nabídek podle lokality a ceny.
  ANALÝZA DAT